Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van REFLEX Training ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van REFLEX Training en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

1. Dit is het Privacy Statement van REFLEX Training (hierna: "REFLEX Training"), gevestigd aan de Kaatstraat 20-24, 3513 BK Utrecht, KvK-nummer 08140138.

2. REFLEX Training is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van een van de REFLEX Training- vestigingen genoemd op de website www.reflex-bmc.nl ("Website") als ook bij uw gebruik van de Website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij een REFLEX Training-vestiging af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.reflex-bmc.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp").

Wat zijn persoonsgegevens?

3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan REFLEX Training haar leden direct dan wel indirect identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?

4. In het kader van de dienstverlening van REFLEX Training worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Als u via uw werkgever bent aangesloten worden uw gegevens via uw werkgever verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de Website (aantal bezoeken, voorkeuren. betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt REFLEX Training deze informatie?

5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw sportlidmaatschap. Daarnaast zal REFLEX Training deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van REFLEX Training die voor u interessant kunnen zijn. REFLEX Training kan u ook na afloop van uw sportlidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van REFLEX Training te willen ontvangen.

Overdracht van uw gegevens

6. REFLEX Training kan uw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt kan REFLEX Training u alternatieve betaalopties aanbieden. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

7. Indien REFLEX Training een onderdeel verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) REFLEX Training wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve e?e?n van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

8.Tenslotte kan REFLEX Training uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal REFLEX Training uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Beveiliging van informatie

10. REFLEX Training gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Hoewel geen enkele service volledig veilig is, hanteren we onze normale procedures en voldoen we aan de wettelijke richtlijnen. We kunnen niet de veiligheid van uw gegevens garanderen, welke worden doorgestuurd naar onze site, dit is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen om onbevoegde toegang te voorkomen.

11. REFLEX Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Alleen daartoe geautoriseerde personen binnen REFLEX Training en haar vestigingen toegang hebben tot uw gegevens.

Cookies

12. REFLEX Training maakt op haar Website gebruik van cookies. REFLEX Training gebruikt cookies voor de behandeling van inschrijvingen, alsmede cookies waarmee we uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.

REFLEX Training maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:
a. Functionele cookies: Worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.
b. Transactie cookies: Worden gebruikt als u een inschrijving heeft gedaan.
c. Montoring/analytics cookies: Hiermee kan REFLEX Training anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we u als (potentieel) lid nog beter van dienst kunnen zijn.
d. Marketing of targeting cookies: Cookies die worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de REFLEX Training websites aanbiedingen gedaan kunnen worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses. Tevens kan REFLEX Training automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als u er al gebruik van heeft gemaakt of als u ze al enkele keren heeft gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Ook zonder cookies kunt u advertenties van REFLEX Training tegenkomen!

U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Contact

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van REFLEX Training voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met REFLEX Training:

REFLEX Training Kaatstraat 20-24, 3513 BK te Utrecht e-mail: hello@reflex-utrecht.com

Wijziging Privacy Statement

13. REFLEX Training behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie 1 september 2017.